Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2019

eduarten
10:13
5069 696e 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabollabolla bollabolla
eduarten
10:10
2519 e5c4 420
Reposted frompunisher punisher vianiedoskonalosc niedoskonalosc

February 26 2019

eduarten
07:52
Reposted fromregcord regcord viaedhell edhell

February 14 2019

eduarten
21:25
3370 6b7b 420
eduarten
21:25
0832 0f64 420
rób!
eduarten
09:44
4220 7920 420

February 05 2019

eduarten
09:25
4627 99ec 420
Reposted fromeyelyn eyelyn vianiedoskonalosc niedoskonalosc

January 08 2019

eduarten
17:02
5214 181b 420
Reposted fromthetemple thetemple
eduarten
17:01
6660 cd26 420
Hello, here is how to unfuck Soup.io and make it usable again.

1. Launch Notepad as Administrator (Start -> type "Notepad" -> right click -> "Run as Administrator".)
    THIS IS IMPORTANT - if you run the Notepad normally you won't be able to save the file.
2. Press "File" -> "Open"
3. In the "File Name" field enter the path below:

C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts


(note: this may be different depending on the version of Windows you're using - just Google for "hosts file" if the following path doesn't work)

4. At the end of the file (in a new line) paste the following.

77.244.254.19 static.soup.io

5. Save the file. If you can't save the file you're most likely not running Notepad as an Administrator. Refer to step 1.
6. Go to your soup profile (in the browser) and press Ctrl+R. If it looks normal - congratulations, you did it!
7. REPOST / TELL EVERYONE YOU KNOW ABOUT THIS GUIDE.
8. Enjoy your unfucked soup!
Also join our discord! https://discord.gg/62uaQEm
Reposted fromzelbekon zelbekon viatomczan tomczan

June 26 2018

eduarten
07:35
Play fullscreen
Soldier's phrasing of fatherly care with anarchists righteousness. In Seattle City Hall on June 12 '18
eduarten
07:27
8991 4967 420
Reposted fromwishnia wishnia viaedhell edhell
eduarten
07:25
1849 5781 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viathetemple thetemple
eduarten
07:25
1478 d551 420
Reposted fromtfu tfu viaAnetzschka Anetzschka
eduarten
07:24
0850 a4ab 420
Reposted fromphilipp philipp viaAnetzschka Anetzschka

June 20 2018

eduarten
23:01
Reposted fromDennkost Dennkost viaedhell edhell
eduarten
23:01
eduarten
22:54
We Change At Night
22:53

Frozen Bubble Formations and Shards of Snow Captured in Alaska’s Swamps and Ponds by Ryota Kajita

Japanese photographer Ryota Kajita has captured the strange ice patterns of Alaska’s interior swamps and ponds for the last eight years as a part of his Ice Formations series. The ephemeral structures look like fanciful desserts discovered in the wild, with frozen shavings lightly dusting the formations’ edges.

“Photography enables me to pay attention to those moments and subjects, take time to observe them and help me to understand my surroundings more intimately,” Ryota tells Colossal. “Through photographs, nature reveals its subtle beauty to me. In the Ice Formations series, I hope to share these transient and small creations of nature with others.”

Images from the series are included in a group exhibition at the Mt. Rokko Photographeric Garden through July 30, 2018. You can see more of the Alaska-based photographer’s explorations on Facebook and Instagram.

Reposted fromcuty cuty vianiedoskonalosc niedoskonalosc

June 19 2018

eduarten
18:16
3918 820d 420
Reposted fromheroinee heroinee viatobecontinued tobecontinued
eduarten
18:16

Kiedy masz 20-kilka lat pojawia się strach. Bo już ładnych parę razy było się kopniętym w dupę. Boisz się, że kiedy się przed kimś obnażysz, kiedy pokażesz wszystko albo bardzo dużo, najwrażliwsze miejsca, to ktoś będzie mógł to wykorzystać. Boisz się, gdy masz przed sobą kogoś, kto widzi więcej, kto podchodzi za blisko i jest w stanie sprawić, że czujesz się nago i bezbronnie. Czyli trzeba spierdalać. A z drugiej strony, otaczają cię ludzie, którzy nie potrafią przebić się przez twoje warstwy. Nie potrafią. Nie chcą. Więc wasze kontakty są lekkie, miłe, przyjemne, BEZPIECZNE, ale powierzchowne i nudne. Takie kikuty prawdziwej konwersacji.

To domena całej generacji dzisiejszych dwudziesto i trzydziestokilkulatków. Patrzeć, ale nie widzieć, słuchać, ale nie słyszeć. Rozumieć, ale nie czuć. Pojawia się, więc, deficyt bliskości. Deficyt prawdziwej czułości. Kobiety marzą i rozpaczliwie tęsknią za miłością. Ale mężczyźni zdradzili je dla ciuchów, konsol i starych modeli BMW.

I później ludzie budzą się o trzeciej rano, skręcani bólem w środku, który nie wiadomo skąd się bierze, i marzą o prawdziwym uczuciu, nie dając mu rzecz jasna żadnej szansy

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/05/08/co-powiemy-swoim-dzieciom-gdy-zapytaja-jacy-bylismy-majac-16-lat-a-jacy-majac-30/#more-3326
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl