Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2019

eduarten
17:02
5214 181b 420
Reposted fromthetemple thetemple
eduarten
17:01
6660 cd26 420
Hello, here is how to unfuck Soup.io and make it usable again.

1. Launch Notepad as Administrator (Start -> type "Notepad" -> right click -> "Run as Administrator".)
    THIS IS IMPORTANT - if you run the Notepad normally you won't be able to save the file.
2. Press "File" -> "Open"
3. In the "File Name" field enter the path below:

C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts


(note: this may be different depending on the version of Windows you're using - just Google for "hosts file" if the following path doesn't work)

4. At the end of the file (in a new line) paste the following.

77.244.254.19 static.soup.io

5. Save the file. If you can't save the file you're most likely not running Notepad as an Administrator. Refer to step 1.
6. Go to your soup profile (in the browser) and press Ctrl+R. If it looks normal - congratulations, you did it!
7. REPOST / TELL EVERYONE YOU KNOW ABOUT THIS GUIDE.
8. Enjoy your unfucked soup!
Also join our discord! https://discord.gg/62uaQEm
Reposted fromzelbekon zelbekon viatomczan tomczan

June 26 2018

eduarten
07:35
Play fullscreen
Soldier's phrasing of fatherly care with anarchists righteousness. In Seattle City Hall on June 12 '18
eduarten
07:27
8991 4967 420
Reposted fromwishnia wishnia viaedhell edhell
eduarten
07:25
1849 5781 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viathetemple thetemple
eduarten
07:25
1478 d551 420
Reposted fromtfu tfu viaAnetzschka Anetzschka
eduarten
07:24
0850 a4ab 420
Reposted fromphilipp philipp viaAnetzschka Anetzschka

June 20 2018

eduarten
23:01
Reposted fromDennkost Dennkost viaedhell edhell
eduarten
23:01
eduarten
22:54
We Change At Night
22:53

Frozen Bubble Formations and Shards of Snow Captured in Alaska’s Swamps and Ponds by Ryota Kajita

Japanese photographer Ryota Kajita has captured the strange ice patterns of Alaska’s interior swamps and ponds for the last eight years as a part of his Ice Formations series. The ephemeral structures look like fanciful desserts discovered in the wild, with frozen shavings lightly dusting the formations’ edges.

“Photography enables me to pay attention to those moments and subjects, take time to observe them and help me to understand my surroundings more intimately,” Ryota tells Colossal. “Through photographs, nature reveals its subtle beauty to me. In the Ice Formations series, I hope to share these transient and small creations of nature with others.”

Images from the series are included in a group exhibition at the Mt. Rokko Photographeric Garden through July 30, 2018. You can see more of the Alaska-based photographer’s explorations on Facebook and Instagram.

Reposted fromcuty cuty vianiedoskonalosc niedoskonalosc

June 19 2018

eduarten
18:16
3918 820d 420
Reposted fromheroinee heroinee viatobecontinued tobecontinued
eduarten
18:16

Kiedy masz 20-kilka lat pojawia się strach. Bo już ładnych parę razy było się kopniętym w dupę. Boisz się, że kiedy się przed kimś obnażysz, kiedy pokażesz wszystko albo bardzo dużo, najwrażliwsze miejsca, to ktoś będzie mógł to wykorzystać. Boisz się, gdy masz przed sobą kogoś, kto widzi więcej, kto podchodzi za blisko i jest w stanie sprawić, że czujesz się nago i bezbronnie. Czyli trzeba spierdalać. A z drugiej strony, otaczają cię ludzie, którzy nie potrafią przebić się przez twoje warstwy. Nie potrafią. Nie chcą. Więc wasze kontakty są lekkie, miłe, przyjemne, BEZPIECZNE, ale powierzchowne i nudne. Takie kikuty prawdziwej konwersacji.

To domena całej generacji dzisiejszych dwudziesto i trzydziestokilkulatków. Patrzeć, ale nie widzieć, słuchać, ale nie słyszeć. Rozumieć, ale nie czuć. Pojawia się, więc, deficyt bliskości. Deficyt prawdziwej czułości. Kobiety marzą i rozpaczliwie tęsknią za miłością. Ale mężczyźni zdradzili je dla ciuchów, konsol i starych modeli BMW.

I później ludzie budzą się o trzeciej rano, skręcani bólem w środku, który nie wiadomo skąd się bierze, i marzą o prawdziwym uczuciu, nie dając mu rzecz jasna żadnej szansy

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/05/08/co-powiemy-swoim-dzieciom-gdy-zapytaja-jacy-bylismy-majac-16-lat-a-jacy-majac-30/#more-3326
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued

June 13 2018

eduarten
00:27
6336 5244 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaedhell edhell

June 08 2018

eduarten
14:59
3723 ae8a 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viapleple pleple
eduarten
14:59
2846 4007 420
Reposted fromjv6 jv6 viapleple pleple

May 18 2018

09:20
7587 4e47 420


Revolution News

·

According to The New York Times, Palestinians are never killed, they just “die”.

#ControllingTheNarrative

Reposted fromverschwoerer verschwoerer viapleple pleple
09:14
4484 b555 420

anontelope:

hey guys, how do i stop my psychic fox-cat from levitating the furniture

Reposted fromkohakuchan kohakuchan viaedhell edhell
eduarten
09:13
8985 70f6 420
Reposted fromtfu tfu viapleple pleple
eduarten
09:12
8382 a224 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viapleple pleple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl